خط پردازش سنگ معدن طبقه بندی کننده مارپیچ برای مواد معدنی