آفریقای جنوبی در مقیاس کوچک تولید کنندگان تجهیزات معدن