آنچه که توسط آسیاب گلوله به معنای استخراج معدن در مقیاس کوچک