نحوه کار سیلندرهای هیدرولیک برای کارخانه های غلتکی عمودی چین