تکنیک های معدنکاری برای معدن سنگ آهن استفاده می شود