چگونه از بازوی سنگی در کارخانه ذغال سنگ استفاده می شود