barrisol.waw.pl

GWARANCJA

Gwarancja świadczona przez Barrisol NORMALU SAS, dotyczy produktów Barrisol zamontowanych jedynie przez wyspecjalizowane ekipy montażowe.

Gwarancja producentka dotyczy spoiny materiału oraz połączenia  harpuna  i materiału. Kolor i wygląd struktury materiału jest gwarantowany przez okres dwóch lat przy normalnym sposobie użytkowania.
Montaż i jego trwałość jest gwarantowana przez wyspecjalizowany serwis przez okres dwóch lat, ale NORMALU Barrisol SAS, która odpowiada za produkcję gwarantuje na okres 10 lat wykonanie spoiny materiału i harpoona.

Wszystkie sufity zgłoszone jako wadliwe wracają do zakładu w celu zbadania przyczyny powstania uszkodzenia lub usterki technicznej. Wszystkie materiały, które nie znajdują już zastosowania zostają przekazane do działu recyklingu gdzie stają się częścią innych produktów.

Barrisol NORMALU SAS nie udziela gwarancji w przypadku wadliwego montażu lub użycia nielicencjonowanych elementów do jego obróbki. Sufit objęty gwarancją musi być należycie użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem i w odpowiednich warunkach.

Barrsol zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia reklamacji w przypadku stosowania nie oryginalnych elementów do montażu, profili, uszczelek, klejów oraz elementów pod instaluję oświetlenia.

Instalator udziala dwóch lat gwarancji na montaż.
barrisol.waw.pl © 2011 - 2013, wszelkie prawa zastrzeżone, webcreator: strony internetowe ibisal.com         mapa strony